forbehold
Forside | Krusbjerg Vindkraft I/S

Baggrundsviden om parken
Hent baggrundsmateriale her:
 

Værditabsordning
Naboer til nye vindmølleparker kan søge om erstatning for værditab.

Til belysning af værditabsordningen henvises ud over VVM-redegørelse og miljørapport til følgende (godkendt som informationsmateriale af Energinet.dk):

 

 

 

Køberet
Lokalbefolkningen har fået køberet til andele i nye vindmølleparker.

FRIVILLGT UDBUD AF ANDELE – lavere andelspris
 
© 2012 | Krusbjerg Vindkraft I/S, Wind Estate A/S, Læsøvej 1, 8940 Randers S | jesper@windestate.com